Arbetsgivarpodden
24. Kan ett attraktivt varumärke locka de bästa?

24. Kan ett attraktivt varumärke locka de bästa?

December 11, 2018

Hur kan statliga arbetsgivare utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs?

Gäster: Tomas Rosenberg (chef för kompetensområde chef- och medarbetarskap vid Polismyndigheten) och Ann Lindblad (projektledare för Arbetsgivarverkets satsning Jobba statligt).

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Play this podcast on Podbean App