Arbetsgivarpodden
47. Kompetensförsörjning och digital spetskompetens

47. Kompetensförsörjning och digital spetskompetens

January 26, 2022

Under pandemin har digitaliseringen tagit stora kliv framåt i statsförvaltningen. Samtidigt har det blivit tydligt hur viktigt det är att ha rätt kompetens i verksamheten för att man ska kunna leda och ”verkställa” digitaliseringen på bästa sätt. Vi samtalar i podden om digital spetskompetens – vad är det, finns den i staten idag och vad kan vi göra för att komma åt den stora IT-kompetensbristen som råder på arbetsmarknaden?

Gästar oss i detta avsnitt gör projektledarna Jonas Öhlin från Universitetskanslersämbetet och Josef Lannemyr från Tillväxtverket. Samtalsledare Sofie Andersson. 

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

46. Kan man bygga informationssäkerhet på tillit?

46. Kan man bygga informationssäkerhet på tillit?

November 11, 2021

Den offentliga förvaltningen digitaliseras alltmer och vi hanterar dagligen stora mängder information. I podden samtalar vi med två experter om vad informationssäkerhet är och hur man skapar en medvetandehet kring det i sin organisation.

Gästar oss i detta avsnitt gör enhetschef Margareta Palmqvist, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och biträdande professor Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde. Samtalsledare är Robert Cloarec.

 

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

45. Se kompetensen - inte hindren

45. Se kompetensen - inte hindren

September 23, 2021

Vi pratar om hur man skapar tillgängliga arbetsplatser och lyfter fram det stöd- och inspirationsmaterial som MFD tagit fram för att visa på lösningar som underlättar och ger förutsättningar att anställa en person som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet.
 
Gästar oss i detta avsnitt gör Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, MFD, och Caterina Holmström, sektionschef för syn-döv-hörsel-enheten på Arbetsförmedlingen. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering av podd

Ta del av podden i textformat här.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App