25. EU - svenska modellen satt under press

January 4, 2019

Med utgångspunkt i den sociala pelaren, som antogs 2017, pratar vi om utvecklingen i EU och vad den betyder för arbetsmarknadens parter i Sverige. 

 

Gäster: Gabriella Sebardt (arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor) och Hanna Schmidt (biträdande chefsjurist på Arbetsgivarverket).


Samtalsledare: Robert Cloarec

00:0000:00

24. Kan ett attraktivt varumärke locka de bästa?

December 11, 2018

Hur kan statliga arbetsgivare utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs?

Gäster: Tomas Rosenberg (chef för kompetensområde chef- och medarbetarskap vid Polismyndigheten) och Ann Lindblad (projektledare för Arbetsgivarverkets satsning Jobba statligt).

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

00:0000:00

23. Den arbetsgivarpolitiska delegeringen; ett gemensamt ansvar för effektiva verksamheter

November 20, 2018

Podd-delegering-bred.jpg 

Vad är den arbetsgivarpolitiska delegeringen, vad betyder den för statliga arbetsgivare och finns det risk att den urvattnas?

GästerGöran Ekström (fd generaldirektör Arbetsgivarverket) och Ann Follin (överintendent på Statens museer för världskultur).

SamtalsledareSherlot Jonsson

00:0000:00

22. Hur påverkar artificiell intelligens och digitaliseringen arbetslivet?

October 22, 2018

Podd22_ai_webb.jpg

Digitalisering och automatisering kommer att förändra hela arbetsmarknaden och arbetslivet. Hur kan vi använda artificiell intelligens och digitaliseringen för att skapa en bättre och mer effektiv statsförvaltning?

GästerDarja Isaksson (generaldirektör Vinnova) och Roger Vilhelmsson (chefsekonom Arbetsgivarverket).

SamtalsledareSherlot Jonsson

00:0000:00

21. Varför uppstår machokulturer och hur förändrar man en sådan kultur?

October 1, 2018

Podd-machokulturen.jpg

 

Hur uppstår en machokultur på en arbetsplats och vilka negativa konsekvenser har det för verksamheten? Vi pratar i detta avsnitt om hur man kan förändra en sådan kultur, genom att arbeta förebyggande och följa upp. Och hur ett företag kan använda sin värdegrund i detta förändringsarbete.

Medverkande

Gäster:
Kristin Linus, HR-chef på byggföretaget Veidekke
Stina Nyström, stf personaldirektör Försvarsmakten

Samtalsledare:
Sherlot Jonsson

00:0000:00

20. Skills360 Hackathon - ett kunskapsdrivet hack

September 14, 2018

 Podd_hackathon.png

Hur ska vi göra för att bli bättre på inkludering och hitta kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden? I detta specialavsnitt av Arbetsgivarpodden pratar vi med Hedda Lindselius om detta och vad som händer efter Skills360 Hackathon som gick av stapeln den 11 september.

Medverkande

Gäster: Hedda Lindselius, samordnare Skills360 Hackathon på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

00:0000:00

19. Millennials, hur ska vi tänka för att attrahera den nya generationen?

August 23, 2018

podd_mills.jpg

Millennials, den första riktigt digitala generation som har vuxit upp med internet och sociala medier. De är välutbildade, sägs vara ifrågasättande och ha helt nya förväntningar på arbetslivet. i podden diskuterar vi hur ska vi tänka för att attrahera den nya generationen, vilket ledarskap som krävs och hur vi statliga arbetsgivare ska förhålla oss till deras önskemål kring exempelvis arbetstid, arbetssätt och kommunikationsformer i arbetet.

Medverkande

Gäster: Sofia Kacim, kommunikationskonsult och retorikexpert samt Magnus Nilsson, rådgivare på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

00:0000:00

18. Hur får vi en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier?

July 11, 2018

metoo-poddbean.jpgVilka konsekvenser fick höstens metoo-upprop och varför behövs ett särskilt regeringsuppdrag för att stärka kunskapen och stödja arbetet mot sexuella trakasserier? Vi gästas av Kriminalvården och Diskrimineringsombudsmannen som berättar om sina erfarenheter, hur vi kan arbeta förebyggande och hur vi skapar en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier.

Medverkande

Gäster: Johan Modin, HR-direktör på Kriminalvården och Caroline Mitt, jurist på Diskrimineringsombudsmannen.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

00:0000:00

17. Hur inkluderar vi kompetens?

June 29, 2018

inkludering-kompetens-poddbean.jpgUnder hela 2018 sätter Arbetsgivarverket extra fokus på inkludering och kompetens, bland annat genom olika aktiviteter i Almedalen och genom vårt skills360 Hackathon den 11 september. I det här poddavsnittet pratar vi bland annat om vad det är som formar vår syn på kompetens och hur vi kan arbeta med inkludering.

Medverkande

Gäster: Lotta Stern, docent och vice VD på Ratio och Karin Åslund, projektledare komptensmatchning på Arbetsförmedlingen.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

00:0000:00

16. Kan alla bli en bra chef?

June 19, 2018

podd_ledarskap_tumnagel.jpgLedarskapet blir allt viktigare på en dynamisk arbetsmarknad, och allt större krav ställs på dagens chefer. Men vad utmärker en ledare och kan alla bli en bra chef? Kan man födas med goda förutsättningar att bli en bra chef och hur mycket påverkar omgivningen? Vilka typer av ledarskap är bra för att skapa en kreativ arbetsmiljö och motivera sina anställda?

Medverkande

Gäster: Gerry Larsson, professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan i Karlstad. Gerry är aktuell med boken "Ledarskapsmodellen - Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar" som skrivits tillsammans med Josi Lundin och Ann Zander.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

00:0000:00