Arbetsgivarpodden
31. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?

31. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?

May 16, 2019

80 procent av statligt anställda upplever sig nöjda med sin arbetsmiljö, men samtidigt visar Arbetsgivarverkets arbetsmiljörapport på ökad stress och ohälsa på arbetsplatsen. Vad är ett hållbart arbetsliv och vilka utmaningar står arbetsgivare och medarbetare inför?  

Emilia Liljefrost, programchef för Partsrådets arbetsområde Hållbart arbetsliv och Johan Sørensson, chef för avdelningen Verksamhetsstöd på Statskontoret gästar. Samtalsledare är Robert Cloarec.

30. Tänk utanför boxen vid rekrytering

30. Tänk utanför boxen vid rekrytering

April 23, 2019

Den stora efterfrågan på hög- och yrkesutbildad kompetens gör det svårt för både den statliga sektorn och arbetsmarknaden i sin helhet att rekrytera. Drygt 70 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar uppger att de under hösten haft brist på kompetens i samband med rekryteringar. Som arbetsgivare behöver vi därför fundera kring vad kompetens är, hur vi når den, hur vi formulerar vårt kompetensbehov och hur vi fångar in den i rekryteringsprocessen.

Vi pratar om hur vi kan tänka nytt med stöd av det så kallade OBK-indexet (obekvämlighetsindexet). Vi gästas av Camilla Denijs, HR-specialist på Post- och telestyrelsen och Per Lagerström, framtidsspanare på tankesmedjan Futurion. Samtalsledare är Robert Cloarec.

29. Bidrar friskvårdssatsningar till en bättre hälsa?

29. Bidrar friskvårdssatsningar till en bättre hälsa?

March 27, 2019

Vilken effekt har friskvårdssatsningar på hälsan och på effektiviteten? Våra gäster Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef på bostadsbolaget Mimer och Helén Björkman, HR-chef på Kammarkollegiet berättar om hur deras organisationer jobbar med friskvårdssatsningar. Samtalsledare är Robert Cloarec.