28. Lokal lönebildning utvecklar verksamheten

March 6, 2019

Vi samtalar om lokal lönebildning och avtalet RALS-T tillsammans med Ken Jonsson (f.d. biträdande förhandlingschef Arbetsgivarverket) och Ylva Eriksson (biträdande förhandlingschef Jusek och representant för Saco-S). Parterna bakom avtalet diskuterar hur den lokala lönebildningen och dialogen mellan chef och medarbetare, kan stödja verksamhetsutveckling och lönen som styrmedel. Samtalsledare är Robert Cloarec.

27. En ambitiös kultur gynnar intraprenörskapet

February 13, 2019

Hur påverkas innovation av ledarskapet, finns det skillnader i den privata kontra den statliga sektorn och vad är viktigt att tänka på för att öka det digitala intraprenörskapet? Gästar oss gör Ivo Zander, professor i företagsekonomi på Uppsala universitet. Samtalsledare är Robert Cloarec.

26. Bygg starka team med kollektiv intelligens

January 23, 2019

Vad är kollektiv intelligens och hur kan vi använda det för att skapa innovation och maximera gruppers prestation?

I dagens avsnitt pratar vi om varma och kalla grupper, tillit och vad som krävs av ledaren. Gästar oss gör Philip Runsten, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation. Samtalsledare är Robert Cloarec.

25. EU - svenska modellen satt under press

January 4, 2019

Med utgångspunkt i den sociala pelaren, som antogs 2017, pratar vi om utvecklingen i EU och vad den betyder för arbetsmarknadens parter i Sverige. 

 

Gäster: Gabriella Sebardt (arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor) och Hanna Schmidt (biträdande chefsjurist på Arbetsgivarverket).


Samtalsledare: Robert Cloarec

24. Kan ett attraktivt varumärke locka de bästa?

December 11, 2018

Hur kan statliga arbetsgivare utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs?

Gäster: Tomas Rosenberg (chef för kompetensområde chef- och medarbetarskap vid Polismyndigheten) och Ann Lindblad (projektledare för Arbetsgivarverkets satsning Jobba statligt).

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

23. Den arbetsgivarpolitiska delegeringen; ett gemensamt ansvar för effektiva verksamheter

November 20, 2018

Podd-delegering-bred.jpg 

Vad är den arbetsgivarpolitiska delegeringen, vad betyder den för statliga arbetsgivare och finns det risk att den urvattnas?

GästerGöran Ekström (fd generaldirektör Arbetsgivarverket) och Ann Follin (överintendent på Statens museer för världskultur).

SamtalsledareSherlot Jonsson

22. Hur påverkar artificiell intelligens och digitaliseringen arbetslivet?

October 22, 2018

Podd22_ai_webb.jpg

Digitalisering och automatisering kommer att förändra hela arbetsmarknaden och arbetslivet. Hur kan vi använda artificiell intelligens och digitaliseringen för att skapa en bättre och mer effektiv statsförvaltning?

GästerDarja Isaksson (generaldirektör Vinnova) och Roger Vilhelmsson (chefsekonom Arbetsgivarverket).

SamtalsledareSherlot Jonsson

21. Varför uppstår machokulturer och hur förändrar man en sådan kultur?

October 1, 2018

Podd-machokulturen.jpg

 

Hur uppstår en machokultur på en arbetsplats och vilka negativa konsekvenser har det för verksamheten? Vi pratar i detta avsnitt om hur man kan förändra en sådan kultur, genom att arbeta förebyggande och följa upp. Och hur ett företag kan använda sin värdegrund i detta förändringsarbete.

Medverkande

Gäster:
Kristin Linus, HR-chef på byggföretaget Veidekke
Stina Nyström, stf personaldirektör Försvarsmakten

Samtalsledare:
Sherlot Jonsson

20. Skills360 Hackathon - ett kunskapsdrivet hack

September 14, 2018

 Podd_hackathon.png

Hur ska vi göra för att bli bättre på inkludering och hitta kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden? I detta specialavsnitt av Arbetsgivarpodden pratar vi med Hedda Lindselius om detta och vad som händer efter Skills360 Hackathon som gick av stapeln den 11 september.

Medverkande

Gäster: Hedda Lindselius, samordnare Skills360 Hackathon på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

19. Millennials, hur ska vi tänka för att attrahera den nya generationen?

August 23, 2018

podd_mills.jpg

Millennials, den första riktigt digitala generation som har vuxit upp med internet och sociala medier. De är välutbildade, sägs vara ifrågasättande och ha helt nya förväntningar på arbetslivet. i podden diskuterar vi hur ska vi tänka för att attrahera den nya generationen, vilket ledarskap som krävs och hur vi statliga arbetsgivare ska förhålla oss till deras önskemål kring exempelvis arbetstid, arbetssätt och kommunikationsformer i arbetet.

Medverkande

Gäster: Sofia Kacim, kommunikationskonsult och retorikexpert samt Magnus Nilsson, rådgivare på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson