Arbetsgivarpodden
32. Förtroendearbetstid – vilka är utmaningarna och hur lyckas man?

32. Förtroendearbetstid – vilka är utmaningarna och hur lyckas man?

June 12, 2019

Denna gång pratar vi om förtroendearbetstid. Men, vad betyder det, vilka är utmaningarna, hur möter man dem och vilket ansvar man har som chef och medarbetare? Vi gästas denna gång av Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten och Anders Stålsby, förhandlare och arbetstidsexpert på Arbetsgivarverket som delar med sig av sina erfarenheter och ger tips vad man ska tänka på för att det ska fungera på ett bra sätt.

31. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?

31. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?

May 16, 2019

80 procent av statligt anställda upplever sig nöjda med sin arbetsmiljö, men samtidigt visar Arbetsgivarverkets arbetsmiljörapport på ökad stress och ohälsa på arbetsplatsen. Vad är ett hållbart arbetsliv och vilka utmaningar står arbetsgivare och medarbetare inför?  

Emilia Liljefrost, programchef för Partsrådets arbetsområde Hållbart arbetsliv och Johan Sørensson, chef för avdelningen Verksamhetsstöd på Statskontoret gästar. Samtalsledare är Robert Cloarec.

30. Tänk utanför boxen vid rekrytering

30. Tänk utanför boxen vid rekrytering

April 23, 2019

Den stora efterfrågan på hög- och yrkesutbildad kompetens gör det svårt för både den statliga sektorn och arbetsmarknaden i sin helhet att rekrytera. Drygt 70 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar uppger att de under hösten haft brist på kompetens i samband med rekryteringar. Som arbetsgivare behöver vi därför fundera kring vad kompetens är, hur vi når den, hur vi formulerar vårt kompetensbehov och hur vi fångar in den i rekryteringsprocessen.

Vi pratar om hur vi kan tänka nytt med stöd av det så kallade OBK-indexet (obekvämlighetsindexet). Vi gästas av Camilla Denijs, HR-specialist på Post- och telestyrelsen och Per Lagerström, framtidsspanare på tankesmedjan Futurion. Samtalsledare är Robert Cloarec.