Arbetsgivarpodden
48. Jämställdhet i Försvarsmakten

48. Jämställdhet i Försvarsmakten

April 26, 2022

Försvarsmakten är en av de största arbetsgivarna i staten med mer än 25 000 anställda. Av dessa är drygt 20 procent kvinnor. I podden samtalar vi med Försvarsmakten om arbetet för att öka både den kvantitativa och den kvalitativa jämställdheten i myndigheten. 

Gästar oss i detta avsnitt gör Anna Sjölander, HR-strateg som jobbar med jämställdhet och jämlikhet på Försvarsmakten och Klas Eksell, personaldirektör på Försvarsmakten. Samtalsledare är Sofie Andersson

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

47. Kompetensförsörjning och digital spetskompetens

47. Kompetensförsörjning och digital spetskompetens

January 26, 2022

Under pandemin har digitaliseringen tagit stora kliv framåt i statsförvaltningen. Samtidigt har det blivit tydligt hur viktigt det är att ha rätt kompetens i verksamheten för att man ska kunna leda och ”verkställa” digitaliseringen på bästa sätt. Vi samtalar i podden om digital spetskompetens – vad är det, finns den i staten idag och vad kan vi göra för att komma åt den stora IT-kompetensbristen som råder på arbetsmarknaden?

Gästar oss i detta avsnitt gör projektledarna Jonas Öhlin från Universitetskanslersämbetet och Josef Lannemyr från Tillväxtverket. Samtalsledare Sofie Andersson. 

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

46. Kan man bygga informationssäkerhet på tillit?

46. Kan man bygga informationssäkerhet på tillit?

November 11, 2021

Den offentliga förvaltningen digitaliseras alltmer och vi hanterar dagligen stora mängder information. I podden samtalar vi med två experter om vad informationssäkerhet är och hur man skapar en medvetandehet kring det i sin organisation.

Gästar oss i detta avsnitt gör enhetschef Margareta Palmqvist, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och biträdande professor Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde. Samtalsledare är Robert Cloarec.

 

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App