Arbetsgivarpodden
5. Ledarskap och medarbetarskap i samverkan

5. Ledarskap och medarbetarskap i samverkan

June 29, 2017

ChristinaYT__saK_.pngSom chef och ledare styr du verksamheten men du leder människor och det gör du i dialog. I det här avsnittet pratar vi om ledarskap och medarbetarskap i samverkan. Ett aktivt medarbetarskap kräver att chefer och ledare är ute i verksamheten och är tydliga med hur målbild och strategi ser ut. Sedan gäller det att de har modet att låta medarbetarna bestämma hur uppgifterna ska lösas.

Medverkande

Gäster: Åsa Kälvegård, rådgivare och Christina Yngvesson Truedsson, ledarutvecklare på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

4. Styra med värderingar

4. Styra med värderingar

June 15, 2017

Trafikverket_Dipart_Robert_800x321.pngNästan alla organisationer har en värdegrund med värdeord som ska vara ledord för medarbetare och chefer i deras dagliga arbete. Tyvärr är det många anställda som inte känner till eller inte känner samhörighet med värdegrunden. Vad krävs för att man ska kunna basera verksamheten på tydliga etiska värderingar som påverkar det dagliga praktiska arbetet? Vilka utmaningar finns och hur kan man ta sig an dem för att värderingarna ska bli styrande för verksamheten? Det och mycket mer diskuteras i det här avsnittet av Arbetsgivarpodden. 

Medverkande

Gäster: Mats Hoffman, personalchef Dipart, Niclas Lamberg, HR-direktör Trafikverket och Robert Cloarec före detta huvudsekreterare på Värdegrundsdelegationen.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

Transkribering

Ta del av podden i  textformat här.

3. Effektiva team

3. Effektiva team

June 1, 2017

Livsmedelsverket_800x469.pngLivsmedelsverket har genom sitt arbete med effektiva team och aktiva arbete med medarbetarskapsfrågor fått en effektivare verksamhet, bättre arbetsmiljö och nöjda medarbetare. De arbetar utifrån modellen IMGD (Integrated Model of Group Development) som är utvecklad av den amerikanska psykologiprofessorn Dr. Susan A. Wheelan, som sedan 70-talet sammanställt tidigare teorier och studerat tusentals grupper. Den är vetenskapligt statistiskt belagd och bygger på fyra olika utvecklingssteg i ett teams utveckling där det fjärde stadiet är då teamet är mest effektivt.

Medverkande

Gäster: Eva Andersson, HR-chef, Maria Wigenius Sjöberg, HR-strateg och Christer Nordlund, HR-strateg. Alla från Livsmedelsverket.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App